TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Thành viên

Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn trong Công ty TNHH MTV

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Ý kiến bạn đọc ()

Cho tôi hỏi đối với Trường hợp 1 và 2 trong bài "Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn trong Công ty TNHH MTV" thì có bị phạt không, có áp dụng đối với các loại hình doanh nghiệp còn lại không?

(Nguyễn Thị Thúy Minh) - 05/12/2018   Trả lời

Chào chị Minh,

PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP đã nhận được nội dung đề nghị hỗ trợ từ chị, nên Ban Hỗ trợ có ý kiến trao đổi như sau:

Thứ nhất, căn cứ Khoản 4, 5, 6 Điều 3 của Nghị định 49/2016/NĐ-CP và Điểm g Khoản 2 Điều 8 của Nghị định 41/2018/NĐ-CP, mức xử phạt khi mất, cháy, hỏng hóa đơn được quy định như sau:

- Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

- Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.

- Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì bị xử phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

- Trong các trường hợp dưới đây, doanh nghiệp bị phạt tiền từ từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng:

+ Trường hợp làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ

+ Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình Tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

Thứ hai, nội dung công việc "Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn trong Công ty TNHH MTV" có thể áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp còn lại.

Một số ý kiến trao đổi cùng chị.

Trân trọng.

(Pháp Lý Khởi Nghiệp ) - 08/12/2018   Trả lời
251
Công việc tương tự dành cho: