Xử lý hóa đơn chưa sử dụng hết khi thay đổi tên doanh nghiệp

Đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi tên doanh nghiệp, nhưng không thay đổi địa chỉ trụ sở chính và cơ quan quản lý thuế trực tiếp mà vẫn còn hóa đơn đã thông báo phát hành thì phải làm thủ tục xử lý hóa đơn trong trường hợp muốn tiếp tục sử dụng.

Việc xử lý hóa đơn chưa sử dụng hết khi đổi địa chỉ doanh nghiệp được thực hiện như sau:

- Đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn của hóa đơn để tiếp tục sử dụng;

- Gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).

Doanh nghiệp sẽ được sử dụng ngay hóa đơn đã được điều chỉnh sau khi gửi thông báo phát hành cho cơ quan thuế.

Sau khi điều chỉnh thay đổi hóa đơn thì doanh nghiệp phải niêm yết công khai thông báo điều chỉnh và mẫu hóa đơn đã được điều chỉnh tại các cơ sở sử dụng bán hàng hóa, dịch vụ.

Còn nếu không muốn tiếp tục sử dụng nữa và muốn sử dụng hóa đơn mới thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng - xem chi tiết tại công việc: Hủy hóa đơn và Thông báo phát hành hóa đơn mới - Xem chi tiết tại công việc: Thông báo phát hành hóa đơn.

Trường hợp doanh nghiệp thay đổi tên, địa chỉ dẫn đến làm thay đổi cơ quan quản lý thuế trực tiếp:

Nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì thực hiện như sau:

- Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi;

- Đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng, thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến và được sử dụng ngay hóa đơn.

Xem chi tiết tại công việc: Xử lý hóa đơn chưa sử dụng hết khi chuyển địa điểm kinh doanh.

Còn nếu không muốn sử dụng nữa thì thực hiện huỷ các số hoá đơn chưa sử dụng; Thông báo kết quả huỷ hoá đơn - xem chi tiết tại công việc "Hủy hóa đơn" với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện Thông báo phát hành hoá đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến - xem chi tiết tại công việc "Thông báo phát hành hóa đơn".

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,103
Bài viết liên quan: