Xây dựng và đăng ký Nội quy lao động trong quá trình hoạt động

Doanh nghiệp phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì Nội quy lao động phải bằng văn bản, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: Thời giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trong 01 tuần; ca làm việc; thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc ca làm việc; làm thêm giờ (nếu có); làm thêm giờ trong các trường hợp đặc biệt; thời điểm các đợt nghỉ ngắn ngoài thời gian nghỉ giữa giờ; nghỉ chuyển ca; ngày nghỉ hàng tuần; nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương.

2. Trật tự tại nơi làm việc: Phạm vi làm việc, đi lại trong thời giờ làm việc; văn hóa ứng xử, trang phục; tuân thủ sự phân công, điều động công việc (trừ trường hợp thấy rõ nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và sức khỏe của mình).

3. An toàn, vệ sinh lao động: Trách nhiệm nắm vững các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; chấp hành biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tuân thủ Nội quy, quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động; sử dụng và bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân; vệ sinh, khử độc, khử trùng tại nơi làm việc.

4. Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc

5. Bảo vệ tài sản, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp: Danh mục tài sản, tài liệu, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ phải bảo vệ thuộc phạm vi trách nhiệm được giao theo quy định tại Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH

6. Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động

7. Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động, hình thức xử lý kỷ luật lao động: Danh mục hành vi vi phạm, mức độ vi phạm tương ứng với các hình thức xử lý kỷ luật lao động; mức độ thiệt hại, trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

8. Trách nhiệm vật chất

9. Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành Nội quy lao động thì doanh nghiệp phải nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký Nội quy lao động với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tắt là Sở LĐTBXH) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở; bao gồm:

1. Văn bản đề nghị đăng ký Nội quy lao động;

2. Quyết định ban hành Nội quy lao động của doanh nghiệp;

3. Nội quy lao động của doanh nghiệp;

4. Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại doanh nghiệp.

Sau khi nhận đủ hồ sơ thì Sở LĐTBXH sẽ xác nhận ngày, tháng, năm tiếp nhận hồ sơ đăng ký Nội quy lao động cho doanh nghiệp. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký Nội quy lao động, trường hợp Nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh thông báo cho doanh nghiệp biết và hướng dẫn doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại Nội quy lao động. Nội quy lao động có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Sở LĐTBXH nhận được hồ sơ đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký lại nội quy lao động.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng gửi 01 bản Nội quy lao động đã có hiệu lực của mình đến Sở LĐTBXH nơi đặt chi nhánh; đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh khác với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp muốn thay đổi một hoặc một số nội dung trong Nội quy lao động thì phải:

- Ra quyết định sửa đổi, bổ sung Nội quy lao động;

- Điều chỉnh (sửa đổi, bổ sung) Nội quy lao động dựa trên ý kiến tham khảo của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

- Làm thủ tục đăng ký lại Nội quy lao động với Sở LĐTBXH nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Lưu ý:

- Nội quy lao động là căn cứ và là cơ sở để thực hiện các công việc kỷ luật lao động.

- Trước khi ban hành Nội quy lao động, doanh nghiệp phải luôn tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

- Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

202