TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Thành viên

Xây dựng và đăng ký Nội quy lao động trong Hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh có số lượng lao động dưới 10 người, nên không thuộc trường hợp bắt buộc phải lập nội quy lao động. Nhưng việc lập nội quy lao động bằng lời có thể gây ra nhiều khó khăn cho việc quản lí hoạt động của Hộ kinh doanh. Do đó, Hộ kinh doanh cũng nên lập nội quy lao động bằng văn bản. Theo đó, nội quy lao động sẽ bao gồm những nội dung như sau:

- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: Thời giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trong 01 tuần; ca làm việc; thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc ca làm việc; làm thêm giờ (nếu có); làm thêm giờ trong các trường hợp đặc biệt; thời điểm các đợt nghỉ ngắn ngoài thời gian nghỉ giữa giờ; nghỉ chuyển ca; ngày nghỉ hàng tuần; nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương.

- Trật tự tại nơi làm việc: Phạm vi làm việc, đi lại trong thời giờ làm việc; văn hóa ứng xử, trang phục; tuân thủ sự phân công, điều động công việc (trừ trường hợp thấy rõ nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và sức khỏe của mình).

- An toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc: Trách nhiệm nắm vững các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; chấp hành biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tuân thủ nội quy, quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động; sử dụng và bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân; vệ sinh, khử độc, khử trùng tại nơi làm việc.

- Bảo vệ tài sản, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động: Danh mục tài sản, tài liệu, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ phải bảo vệ thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.

- Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động, hình thức xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất: Danh mục hành vi vi phạm, mức độ vi phạm tương ứng với các hình thức xử lý kỷ luật lao động; mức độ thiệt hại, trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành Nội quy lao động thì Hộ kinh doanh phải nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký Nội quy lao động với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tắt là Sở LĐTBXH) nơi Hộ kinh doanh đặt trụ sở; bao gồm:

1. Văn bản đề nghị đăng ký Nội quy lao động;

2. Quyết định ban hành Nội quy lao động của doanh nghiệp;

3. Nội quy lao động của doanh nghiệp;

Sau khi nhận đủ hồ sơ thì Sở LĐTBXH sẽ cấp Giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký Nội quy lao động cho Hộ kinh doanh. Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau đó, nếu Nội quy lao động có nội dung chưa phù hợp với các quy định pháp luật thì Sở LĐTBXH sẽ có văn bản thông báo đến Hộ kinh doanh để tiến hành sửa đổi, bổ sung và thực hiện đăng ký lại; còn nếu không có vấn đề gì thì Sở LĐTBXH không cấp thêm giấy tờ nào khác và Nội quy lao động sẽ có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Đồng thời, Hộ kinh doanh cũng gửi 01 bản Nội quy lao động đã có hiệu lực của mình đến Sở LĐTBXH nơi đặt chi nhánh; đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh khác với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở.

Trường hợp có Nội quy lao động bằng văn bản thì quy định cụ thể trong đó về thời điểm có hiệu lực của Nội quy. Trường hợp không ban hành Nội quy lao động bằng văn bản thì người sử dụng lao động và người lao động phải thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và thể hiện trong Hợp đồng lao động để thực hiện.

Trường hợp muốn thay đổi một hoặc một số nội dung trong Nội quy lao động thì phải:

- Ra quyết định sửa đổi, bổ sung nội quy lao động;

- Điều chỉnh (sửa đổi, bổ sung) nội quy lao động dựa trên việc thỏa thuận với người lao động nếu nội quy lao động được thể hiện trong hợp đồng lao động. Trường hợp có đăng kí nội quy lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thì phải đăng kí điều chỉnh với cơ quan đăng kí. 

- Làm thủ tục đăng ký lại nội quy lao động với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tắt là Sở LĐTBXH) nơi Hộ kinh doanh đặt trụ sở với các thành phần hồ sơ như sau:

1. Văn bản đề nghị đăng kí lại nội quy lao động;

2. Văn bản của người sử dụng lao động có quy định tới kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;

3. Nội quy lao động đã sửa đổi, bổ sung.

Lưu ý:

- Nội quy lao động là căn cứ và là cơ sở để thực hiện các công việc kỷ luật lao động.

- Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

96
Công việc tương tự dành cho: