TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Thành viên

Xây dựng quy chế dân chủ tại cơ sở trong Công ty TNHH MTV

Doanh nghiệp phải xây dựng và thực hiện công khai, minh bạch Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động cũng như của doanh nghiệp.

Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc này chính là những quy định về quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động với các nội dung người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, được kiểm tra, giám sát và các hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc cần đảm bảo các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Nội dung người sử dụng lao động phải công khai.

2. Nội dung người lao động tham gia ý kiến.

3. Nội dung người lao động quyết định.

4. Nội dung người lao động kiểm tra, giám sát.

Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động (tổ chức này là Ban chấp hành Công đoàn cơ sở; hoặc, đại diện Ban chấp hành Công đoàn cấp trên trực tiếp - nếu tại doanh nghiệp chưa thành lập Công đoàn). Cụ thể như sau:

Đối với doanh nghiệp chưa xây dựng quy chế dân chủ:

Tổ chức đại diện tập thể lao động (công đoàn cơ sở) sẽ tham gia vào quá trình xây dựng quy chế dân chủ theo trình tự và nội dung sau:

- Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ.

Đối với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, không nhất thiết thành lập Ban chỉ đạo xây dựng, có thể thành lập Tổ xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp.

- Tham gia xây dựng nội dung quy chế dân chủ.

Trong quá trình tham gia xây dựng quy chế dân chủ, công đoàn cơ sở chủ động đề xuất đưa vào quy chế dân chủ những nội dung đảm bảo quyền của người lao động được biết, được bàn, được tham gia và kiểm tra giám sát.

- Tổ chức lấy ý kiến người lao động tham gia vào dự thảo quy chế.

Tùy đặc thù từng doanh nghiệp mà quy định hình thức, cách thức tổ chức lấy ý kiến người lao động tham gia vào dự thảo quy chế dân chủ cho phù hợp. Để đạt hiệu quả và chất lượng, việc tổ chức lấy ý kiến người lao động nên tiến hành theo 02 giai đoạn: 

1. Lấy ý kiến cán bộ quản lý và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở tại phòng, ban, phân xưởng, đội sản xuất và tương đương.

2. Gửi dự thảo quy chế (sau khi đã tiếp thu hoàn chỉnh) đến phòng, ban, phân xưởng, đội sản xuất và tương đương để lấy ý kiến tham gia của người lao động.

Tổ biên tập tổng hợp ý kiến tham gia, báo cáo Ban chỉ đạo cho ý kiến chỉ đạo, tiếp thu hoàn thiện nội dung quy chế dân chủ.

Sau khi hoàn thiện quy chế dân chủ, Tổ biên tập báo cáo xin ý kiến Ban chỉ đạo lần cuối trước khi trình người sử dụng lao động ký ban hành.

Đối với doanh nghiệp đã có quy chế dân chủ:

Tổ chức đại diện tập thể lao động chủ động đề nghị với doanh nghiệp tổ chức rà soát nội dung quy chế hiện có, đối chiếu với các quy định pháp luật, xây dựng kế hoạch nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nội dung quy chế dân chủ phù hợp với thực tế tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Sau khi quy chế dân chủ được ký ban hành, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở sẽ phối hợp với doanh nghiệp hoặc chủ động tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung quy chế đến toàn thể người lao động; giám sát thực hiện quy chế dân chủ.

Định kỳ 6 tháng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở sơ kết, hàng năm tổng kết đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ và báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ lên Công đoàn cấp trên trực tiếp.

Cơ chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc sẽ được thực hiện thông qua hình thức: đối thoại tại nơi làm việc, hội nghị người lao động và các hình thức được thực hiện dân chủ khác.

Xem chi tiết tại công việc “Tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc” và “Tổ chức hội nghị người lao động định kỳ”.

Doanh nghiệp sử dụng dưới 10 người lao động được miễn trừ ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc bằng văn bản.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

120
Công việc tương tự dành cho:
Bài viết liên quan: