TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Thành viên

Xây dựng nội quy và sơ đồ về an toàn phòng cháy, chữa cháy trong Công ty cổ phần

Các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ - xem chi tiết tại công việcCơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ”, phải xây dựng Nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháySơ đồ chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy.

Đối với cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy nhưng không phải là cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thì việc xây dựng nội quy an toàn và sơ đồ chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy được thực hiện phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở đó và phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.

I. Đối với "Nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy"

Khi xây dựng nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy, doanh nghiệp cần đảm bảo các nội dung chính yếu sau đây:

1. Quy định việc quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, thiết bị, dụng cụ có khả năng sinh lửa, sinh nhiệt;

2. Những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy như: cố ý gây cháy nổ; cản trở các hoạt động phòng cháy và chữa cháy; chống người thi hành nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy; lợi dụng phòng cháy và chữa cháy để xâm hại tính mạng, sức khỏe con người, xâm phạm tài sản của tổ chức và cá nhân; báo cháy giả; chiếm đoạt, hủy hoại, làm hư hỏng, tự ý thay đổi, di chuyển, che khuất phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy, biển báo, biển chỉ dẫn; cản trở lối thoát nạn;…

3. Quy định việc quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sử dụng phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy;

4. Những việc phải làm để phòng ngừa cháy, nổ hoặc khi có cháy, nổ xảy ra.

Tham khảo mẫu Quyết định ban hành nội quy phòng cháy và chữa cháy của cơ sở

II. Đối với "Sơ đồ chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy"

Khi xây dựng sơ đồ chỉ dẫn phòng cháy và chữa cháy, doanh nghiệp phải thể hiện được các hạng mục công trình, hệ thống đường nội bộ, lối thoát nạn, hướng thoát nạn, vị trí nguồn nước chữa cháy và phương tiện chữa cháy trên sơ đồ.

Tùy theo tính chất, đặc điểm hoạt động cụ thể của cơ sở, doanh nghiệp có thể tách sơ đồ chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy thành các sơ đồ chỉ dẫn riêng thể hiện một hoặc một số nội dung nêu trên.

Lưu ý:  Nội quy an toàn và sơ đồ chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy phải được phổ biến và niêm yết ở những nơi dễ thấy để mọi người biết và chấp hành.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

1,197
Công việc tương tự dành cho:
Bài viết liên quan: