TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Website và Thương mại điện tử

Tên công việc
1 Tên miền của website
2 Website thương mại điện tử bán hàng
3 Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử
4 Ứng dụng thương mại điện tử trên thiết bị di động
5 Những lưu ý khi tiến hành thu thập thông tin cá nhân của khách hàng
6 Những lưu ý khi cung cấp chức năng đặt hàng trực tuyến
7 Những lưu ý khi cung cấp chức năng thanh toán trực tuyến