Pháp luật trong tuần qua có gì?

10:54 30/11/18

Chính sách pháp luật luôn được cập nhật hằng ngày. Việc tìm hiểu và nắm bắt hết tất cả các chính sách đôi khi là một vấn đề khó khăn. Bằng video này, chúng tôi sẽ giúp Quý thành viên có thể nắm bắt được những chính sách mới nổi bật trong tuần qua.

102