Người thầy trong đời bạn là ai?

17:23 19/11/18

Người "thầy" trong cuộc đời của chúng ta không chỉ là người thầy trên bục giảng, mà còn rất nhiều những người thầy khác dạy chúng ta nhiều điều trong cuộc sống. Mỗi con người sẽ có những người thầy khác nhau. Vậy người thầy trong đời bạn là ai? Dưới đây là một câu trả lời.

118