Lưu ý pháp lý đối với người lao động nước ngoài

14:01 28/11/18

Để được vào làm việc tại Việt Nam người nước ngoài phải đáp ứng một số điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đồng thời, khi sử dụng những lao động này, doanh nghiệp cũng phải tuân thủ một số điều kiện nhất định.

85