TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Thành viên

Trích nộp kinh phí công đoàn trong Hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh có quyền tham gia vào tổ chức công đoàn bằng cách lập đơn đề nghị tham gia tổ chức công đoàn. Hộ kinh doanh có thể tham gia công đoàn với tư cách từng cá nhân trong hộ hoặc tư cách tập thể lao động. 

Để gia nhập tổ chức công đoàn thì thành phần hồ sơ gồm có:

- Đơn xin gia nhập của cá nhân người lao động trong Hộ kinh doanh; hoặc

- Đơn xin gia nhập công đoàn của tập thể người lao động trong Hộ kinh doanh.

Việc trích nộp kinh phí công đoàn cũng được thực hiện theo tháng hoặc theo quý, thực hiện cùng lúc với thời điểm đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động. 

Mức trích lập kinh phí Công đoàn là 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động trong Hộ kinh doanh. 

Nơi nộp kinh phí: mỗi địa phương sẽ có những quy định khác nhau, do đó Hộ kinh doanh liên hệ với Liên đoàn lao động cấp tỉnh để được hướng dẫn nơi nộp kinh phí công đoàn cụ thể. Trường hợp Hộ kinh doanh nông, lâm, ngư, diêm nghiệp mà thực hiện trả tiền lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh có thể đăng ký đóng kinh phí Công đoàn theo tháng hoặc quý với tổ chức công đoàn phụ trách thu kinh phí.

 

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

42
Công việc tương tự dành cho:
Bài viết liên quan: