Trả lương cho người lao động làm việc vào ban đêm

Khung thời giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, áp dụng cả trường hợp làm thêm giờ - xem chi tiết tại công việc “Trả lương cho người lao động làm thêm giờ vào ban đêm”.

Khi người lao động làm việc trong khung giờ này thì doanh nghiệp trả thêm cho họ ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Cụ thể, tiền lương làm việc vào ban đêm được xác định theo công thức sau:

1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian:

Tiền lương làm việc

vào ban đêm

=

A

+

A

x

Ít nhất 30%

x

Số giờ làm việc

vào ban đêm

Hay, có thể thu gọn thành:

Tiền lương làm việc

vào ban đêm

=

A

x

Ít nhất 130%

x

Số giờ làm việc

vào ban đêm

Trong đó:

ATiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường không bao gồm các khoản tiền sau: tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động; tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.

Trường hợp trả lương theo tháng thì A được xác định như sau:

A

=

Tiền lương thực trả theo công việc đang làm của tháng

Số giờ thực tế làm việc trong tháng

Trong đó, Số giờ làm việc trong tháng không quá 208 giờ đối với công việc có điều kiện, môi trường lao động bình thường và không kể số giờ làm thêm.

Ví dụ:

Công nhân X có tiền lương hàng tháng theo hợp đồng lao động là 8,000,000 đồng, mỗi tuần làm 06 ngày (nghỉ hàng tuần ngày Chủ nhật). Mỗi ngày làm 08 giờ, trong đó có 02 giờ làm việc vào ban đêm.

Tháng vừa qua có tổng cộng 30 ngày, trong đó có 25 ngày làm việc (do có 05 ngày Chủ nhật trong tháng). Số giờ làm việc trong tháng là: 25 x 8 = 200 giờ.

Như vậy, tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình của X là: 8,000,000 / 200 = 40,000 đồng / giờ

Từ đó, tiền lương làm việc vào ban đêm của X trong mỗi ngày ít nhất là: 40,000 x 130% x 2 = 104,000 đồng.

Trường hợp trả lương theo ngày hoặc theo tuần thì A được xác định như sau:

A

=

Tiền lương thực trả của ngày hoặc tuần làm việc đó

Số giờ thực tế làm việc trong ngày hoặc trong tuần

Trong đó:

- Tiền lương thực trả của ngày hoặc tuần làm việc đó không bao gồm tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm

- Số giờ thực tế làm việc trong ngày hoặc trong tuần không quá 08 giờ / ngày; 48 giờ / tuần và không kể số giờ làm thêm.

Ví dụ:

Công nhân Y làm việc và được trả lương theo tuần với mức 2,000,000 đồng / tuần, mỗi tuần làm 48 giờ. Mỗi ngày làm 08 giờ, trong đó có 02 giờ làm việc vào ban đêm.

Như vậy, tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình của Y là: 2,000,000 / 48 = 41,667 đồng.

Từ đó, tiền lương làm việc vào ban đêm của Y trong mỗi ngày ít nhất là: 41,667 x 130% x 2 = 108,334 đồng.

2. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm:

Tiền lương làm việc

vào ban đêm

=

B

+

B

x

Ít nhất 30%

x

Số sản phẩm

làm vào ban đêm

Hay, có thể thu gọn thành:

Tiền lương làm việc

vào ban đêm

=

B

x

Ít nhất 130%

x

Số sản phẩm

làm vào ban đêm

Trong đó, BĐơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường.

Ví dụ:

Công nhân Z được trả lương theo sản phẩm, với đơn giá là 15,000 đồng / sản phẩm. Vừa qua, A phát sinh phải làm việc vào ban đêm và hoàn thành được 100 sản phẩm trong thời gian ấy.

Như vậy, tiền lương làm việc vào ban đêm của Z ít nhất là: 15,000 x 130% x 100 = 1,950,000 đồng.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

3,086
Bài viết liên quan: