TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Trả lương cho người lao động khi phải ngừng việc

Trong trường hợp người lao động phải ngừng việc, hộ kinh doanh cần phải xác định nguyên nhân của ngừng việc đó là do lỗi của bên nào (do chính hộ kinh doanh, do người lao động hay do lý do khách quan khác) để xác định đến việc có trả lương ngừng việc hay không.

Có 03 trường hợp người lao động phải ngừng việc, cách trả lương trong 03 trường hợp này được tính như sau:

1. Ngừng việc do lỗi của hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh phải trả đủ tiền lương cho người lao động. Tiền lương trả cho người lao động trong trường hợp này là tiền lương ghi trong hợp đồng lao động khi người lao động phải ngừng việc và được tính tương ứng với các hình thức trả lương theo thời gian.

2. Ngừng việc do lỗi của người lao động

Trường hợp này, hộ kinh doanh không phải trả lương cho người lao động có lỗi đó, những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không thấp hơn mức tiền lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

3. Ngừng việc vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của hộ kinh doanh, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác (như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế)

Tiền lương ngừng việc trong trường hợp này do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Ví dụ: A là công nhân cho hộ kinh doanh B. Thời gian gần đây do biến động thị trường, hàng sản xuất ra tiêu thụ không được nên hộ kinh doanh B cho A nghỉ 03 ngày/tuần.

Tình huống này rơi vào trường hợp 03 nêu trên, nguyên nhân làm cho A ngừng việc không phải do lỗi của bên nào. Bởi: hộ kinh doanh B gặp khó khăn về vấn đề kinh tế (hàng sản xuất ra không tiêu thụ được) nên hộ kinh doanh B mới cho A nghỉ 03 ngày /tuần.

Như vậy, tiền ngưng việc lúc này mà hộ kinh doanh B phải trả cho A là do hai bên tự thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Lưu ý: Trường hợp người lao động ngừng việc mà vẫn được hưởng tiền lương thì hộ kinh doanh ngoài việc phải trả tiền lương ngừng việc cho người lao động, còn phải có trách nhiệm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo mức tiền lương người lao động được hưởng trong thời gian ngừng việc.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

309
Công việc tương tự dành cho: