Tra cứu thông tin cơ quan nhà nước

1 Tỉnh An Giang - Ủy ban nhân dân

Địa chỉ liên hệ: 82 Đường Tôn Đức Thắng, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

2 Tỉnh An Giang - Sở Công thương

Địa chỉ liên hệ: 10 Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

3 Tỉnh An Giang - Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ liên hệ: 12 Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

4 Tỉnh An Giang - Sở Giao thông - Vận tải

Địa chỉ liên hệ: 1 Đường Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

5 Tỉnh An Giang - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ liên hệ: 3 Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

6 Tỉnh An Giang - Sở Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ liên hệ: 296A Đường Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

7 Tỉnh An Giang - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Địa chỉ liên hệ: 50B Đường Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

8 Tỉnh An Giang - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Địa chỉ liên hệ: 4 Nguyễn Du, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

9 Tỉnh An Giang - Sở Tài chính

Địa chỉ liên hệ: 5/10 Đường Lê Quý Đôn, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

10 Tỉnh An Giang - Sở Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ liên hệ: 837 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

11 Tỉnh An Giang - Sở Tư pháp

Địa chỉ liên hệ: 296 Đường Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

12 Tỉnh An Giang - Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ liên hệ: 1 Đường Lê Hồng Phong, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

13 Tỉnh An Giang - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Địa chỉ liên hệ: 14 Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

14 Tỉnh An Giang - Sở Xây dựng

Địa chỉ liên hệ: 99 Đường Trần Quang Diệu, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

15 Tỉnh An Giang - Sở Y tế

Địa chỉ liên hệ: 15 Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

16 Tỉnh An Giang - Bảo hiểm xã hội

Địa chỉ liên hệ: 11 Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

17 Tỉnh An Giang - Công an tỉnh

Địa chỉ liên hệ: 7 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

18 Tỉnh An Giang - Cục Hải quan

Địa chỉ liên hệ: 30 Đường Phan Đình Phùng, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

19 Tỉnh An Giang - Cục Thống kê

Địa chỉ liên hệ: 1/9B Đường Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Đình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

20 Tỉnh An Giang - Cục Thuế

Địa chỉ liên hệ: 10 Đường Bùi Văn Danh, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Đăng nhập