Tổ chức làm thêm giờ

Làm thêm giờ là khoảng thời gian người lao động phải làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường của doanh nghiệp và phát sinh theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Cần phân biệt khái niệm “làm thêm giờ” đang được đề cập với việc người lao động tự mình làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để hoàn thành trách nhiệm công việc của chính mình.

Ví dụ:

Do cần đảm bảo tiến độ dự án, doanh nghiệp tổ chức tăng ca; việc tăng ca này là “làm thêm giờ”. Trong tình huống khác, vì trách nhiệm công việc của mình chưa hoàn thành nên người lao động ở lại làm tiếp sau khi hết giờ làm việc; thì đây không phải là “làm thêm giờ”.

Doanh nghiệp chỉ được tổ chức làm thêm giờ khi có được sự đồng ý của người lao động và đảm bảo đủ các điều kiện về số giờ làm thêm như sau:

1. Giới hạn về số giờ làm thêm:

Thời giờ làm việc theo Ngày

Thời giờ làm việc theo Tuần

Số giờ làm thêm không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong một ngày

Tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong một ngày

Nếu làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết hoặc ngày nghỉ hằng tuần thì số giờ làm thêm trong ngày đó không quá 12 giờ trong 01 ngày. 

Tổng số giờ làm thêm không quá 40 giờ/tháng và không quá 200 giờ/năm, trừ một số trường hợp doanh nghiệp có thể tổ chức cho người lao động làm thêm giờ trên 200 giờ/năm tại công việc "Thông báo tổ chức làm thêm giờ trên 200 giờ trong năm".

Ví dụ:

- Doanh nghiệp A có thời giờ làm việc bình thường mỗi ngày là 08 giờ. Khi đó, mỗi ngày làm việc, doanh nghiệp A chỉ được tổ chức làm thêm giờ không quá 04 giờ.

- Doanh nghiệp B có thời giờ làm việc bình thường theo tuần là 48 giờ, mỗi ngày làm 10 giờ. Khi đó, mỗi ngày làm việc, doanh nghiệp B chỉ được tổ chức làm thêm giờ không quá 02 giờ để đảm bảo tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong một ngày.

Doanh nghiệp có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm theo quy định trên và người lao động không được từ chối trong trường hợp sau đây:

- Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa, trừ trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Lưu ý:

Thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc đối với trường hợp làm việc theo ca liên tục quy ít nhất 30 phút, riêng trường hợp làm việc ban đêm thì được tính ít nhất 45 phútTrường hợp người lao động làm việc theo ca liên tục từ 06 giờ trở lên thì thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc. Đối với trường hợp tổ chức làm việc theo ca bố trí ít nhất 02 người hoặc 02 nhóm người thay phiên nhau làm việc trên cùng một vị trí làm việc, tính trong thời gian 01 ngày (24 giờ liên tục khi ca làm việc đó có đủ các điều kiện sau:

a) Người lao động làm việc trong ca từ 06 giờ trở lên;

b) Thời gian chuyển tiếp giữa hai ca làm việc liền kề không quá 45 phút - xem thêm chi tiết tại Sắp xếp thời giờ làm việc bình thường”.

Việc tổ chức làm thêm giờ sẽ phân biệt làm thêm giờ vào ban ngày hay vào ban đêm để làm căn cứ tính tiền lương làm thêm giờ cho người lao động - xem chi tiết tại công việc "Trả lương cho người lao động làm thêm giờ vào ban ngày" và "Trả lương cho người lao động làm thêm giờ vào ban đêm"

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,076