Tổ chức làm thêm giờ

Làm thêm giờ là khoảng thời gian người lao động phải làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường của doanh nghiệp và phát sinh theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Cần phân biệt khái niệm “làm thêm giờ” đang được đề cập với việc người lao động tự mình làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để hoàn thành trách nhiệm công việc của chính mình.

Ví dụ:

Do cần đảm bảo tiến độ dự án, doanh nghiệp tổ chức tăng ca; việc tăng ca này là “làm thêm giờ”. Trong tình huống khác, vì trách nhiệm công việc của mình chưa hoàn thành nên người lao động ở lại làm tiếp sau khi hết giờ làm việc; thì đây không phải là “làm thêm giờ”.

Doanh nghiệp chỉ được tổ chức làm thêm giờ khi có được sự đồng ý của người lao động và đảm bảo đủ các điều kiện về số giờ làm thêm như sau:

1. Giới hạn về số giờ làm thêm:

Thời giờ làm việc theo Ngày

Thời giờ làm việc theo Tuần

Số giờ làm thêm không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong một ngày

Tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong một ngày

Nếu làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết hoặc ngày nghỉ hằng tuần thì số giờ làm thêm trong ngày đó không quá 12 giờ.

Tổng số giờ làm thêm không quá 30 giờ / tháng và không quá 200 giờ / năm

Ví dụ:

- Doanh nghiệp A có thời giờ làm việc bình thường mỗi ngày là 08 giờ. Khi đó, mỗi ngày làm việc, doanh nghiệp A chỉ được tổ chức làm thêm giờ không quá 04 giờ.

- Doanh nghiệp B có thời giờ làm việc bình thường theo tuần là 48 giờ, mỗi ngày làm 10 giờ. Khi đó, mỗi ngày làm việc, doanh nghiệp B chỉ được tổ chức làm thêm giờ không quá 02 giờ để đảm bảo tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong một ngày.

2. Sau mỗi đợt làm thêm giờ tối đa 07 ngày liên tục trong tháng, doanh nghiệp phải bố trí để người lao động nghỉ bù số thời gian đã không được nghỉ.

Trường hợp không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm theo giờ theo quy định.

Doanh nghiệp có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào và người lao động không được từ chối trong các trường hợp sau đây:

- Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và thảm họa.

Ngoài ra, trong một số ngành, nghề cụ thể, doanh nghiệp có thể tổ chức cho người lao động làm thêm giờ trên 200 giờ / năm nhưng không quá 300 giờ / năm - xem chi tiết tại công việc “Thông báo tổ chức làm thêm giờ trên 200 giờ trong năm”.

Lưu ý:

Khi tổ chức làm thêm giờ trong những ngày làm việc bình thường, nếu người lao động làm việc trong ngày từ 10 giờ trở lên kể cả số giờ làm thêm thì được nghỉ thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc - xem thêm chi tiết tại công việc “Sắp xếp thời giờ làm việc bình thường”.

Việc tổ chức làm thêm giờ sẽ phân biệt làm thêm giờ vào ban ngày hay vào ban đêm để làm căn cứ tính tiền lương làm thêm giờ cho người lao động - xem chi tiết tại công việc "Trả lương cho người lao động làm thêm giờ vào ban ngày" và "Trả lương cho người lao động làm thêm giờ vào ban đêm".

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

2,198