TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Hộ kinh doanh thường sử dụng lao động là người chưa thành niên, do đó trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe định kì, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc về Hộ kinh doanh và phải tổ chức khám sức khỏe ít nhất 6 tháng 1 lần. Những đối tượng người lao động khác như: người lao động là người khuyết tật, người lao động cao tuổi và người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm thì cũng áp dụng quy định khám sức khỏe ít nhất 6 tháng 1 lần. Riêng trường hợp người lao động học nghề, tập nghề thì ít nhất 1 năm 1 lần. 

Trách nhiêm tổ chức khám sức khỏe định kì, bệnh nghề nghiệp cho người lao động của Hộ kinh doanh bao gồm những giai đoạn:

- Trước khi bố trí việc làm cho người lao động;

- Trong suốt quá trình tham gia quan hệ lao động;

- Khi chuyển người lao động sang vị trí công việc khác nguy hiểm, độc hại hơn;

- Sau khi người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và phục hồi trở lại làm việc.

Chi phí cho việc tổ chức khám sức khỏe định kì, bệnh nghề nghiệp cho người lao động được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp của Hộ kinh doanh. 

 

 

 

 

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

371
Công việc tương tự dành cho: