Thủ tục trả con dấu Xem nội dung tiếng Anh

Doanh nghiệp thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 và vẫn sử dụng mẫu con dấu do cơ quan công an cấp trước đó thì trước khi làm thủ tục giải thể, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục trả mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Thành phần hồ sơ chủ yếu gồm:

1. Công văn xin trả lại con dấu cho cơ quan công an trình bày rõ lý do cần trả dấu;

2. Bản sao Đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, quyết định thành lập của cơ quan tổ chức;

3. Bản chính đăng ký mẫu dấu cũ do cơ quan công an cấp;

4. Con dấu;

5. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục trong trường hợp người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả không phải là người đại diện theo pháp luật;

6. Tờ trình thông báo việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu (Trường hợp bị mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu);

Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan Công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Cơ quan công an sẽ cấp giấy chứng nhận thu hồi con dấu cho doanh nghiệp

Ngoài ra, thủ tục này còn áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 và hiện muốn làm thủ tục đổi con dấu mới. Trong trường hợp này, doanh nghiệp cần làm thủ tục trả con dấu cho cơ quan công an và thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu cho Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Xem chi tiết tại công việc: Thông báo mẫu con dấu.

Doanh nghiệp thành lập sau ngày 01 tháng 7 năm 2015 hoặc doanh nghiệp thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 đã thay đổi con dấu mới (đã nộp lại mẫu con dấu cũ cho cơ quan công an) thì khi giải thể, doanh nghiệp chỉ cần nộp lại con dấu; Giấy chứng nhận mẫu dấu cùng với Hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính. (Xem chi tiết tại công việc Nộp hồ sơ giải thể).

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

2,204
Bài viết liên quan: