TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Thành viên

Thủ tục đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Khi xét thấy mình đáp ứng đủ Điều kiện để được áp dụng chế độ ưu tiên thì doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đề nghị công nhận đến Tổng cục Hải quan.

Hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên bao gồm:

1. Văn bản đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên (Mẫu 02a/DNUT ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BTC): 01 bản chính;

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 02 năm tài chính liên tục, gần nhất: 01 bản chụp;

3. Báo cáo kiểm toán trong 02 năm tài chính liên tục, gần nhất: 01 bản chụp;

4. Bản kết luận thanh tra trong 02 năm gần nhất (nếu có): 01 bản chụp;

5. Bản mô tả hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp trong đó mô tả đầy đủ quy trình quản lý, giám sát, kiểm soát vận hành thực tế toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, kiểm soát an ninh an toàn dây chuyền cung ứng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp: 01 bản chính;

6. Các giấy chứng nhận khen thưởng, chứng chỉ chất lượng (nếu có): 01 bản chụp.

Nếu không thể nộp hồ sơ trực tiếp, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến của Hải quan Việt Nam - doanh nghiệp nhập từ khóa là "doanh nghiệp ưu tiên" vào ô tìm kiếm "Tên thủ tục:" để xem hướng dẫn thực hiện trực tuyến thủ tục đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản thông báo doanh nghiệp nộp bổ sung.

Trường hợp hồ sơ doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản trả lời cho doanh nghiệp, nêu rõ lý do không đáp ứng.

Trường hợp kết quả kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp đáp ứng điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định, Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành thẩm định thực tế tại doanh nghiệp.

Thời gian thẩm định thực tế tại doanh nghiệp tối đa 05 (năm) ngày làm việc. Trường hợp phải kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp thì thời gian thực hiện theo pháp luật về kiểm tra sau thông quan.

Việc thẩm định, kết luận về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên phải được xử lý trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Đối với các trường hợp phức tạp, cần lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan thì thời gian thẩm định có thể được kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

2
Công việc tương tự dành cho: