TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Xem nội dung tiếng Anh

Hộ kinh doanh bị Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong các trường hợp sau:

1. Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo.

2. Kinh doanh ngành, nghề bị cấm.

Khi  bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thuộc 1 trong 2 trường hợp trên, Phòng Tài chính - Kế hoạch :

- Ra thông báo về  hành vi vi phạm của hộ kinh doanh; 

- Ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Trong trường hợp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo thì Phòng Tài chính - Kế hoạch :

- Ra thông báo về hành vi vi phạm của hộ kinh doanh;

- Hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện trên cơ sở các thông tin giả mạo;

- Khôi phục lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất;

- Thông báo với cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

3. Không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

4. Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký.

5. Không báo cáo về tình hình kinh doanh của hộ kinh doanh khi Phòng Tài chính - Kế hoạch  yêu cầu.

Khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thuộc 1 trong 3 trường hợp trên, Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện theo trình tự như sau:

- Thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu đại diện hộ kinh doanh đến giải trình;

- Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn ghi trong thông báo mà người được yêu cầu không đến giải trình thì Phòng Tài chính - Kế hoạch ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

6. Hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập hộ kinh doanh thành lập.

Trường hợp hộ kinh doanh do một cá nhân thành lập, Phòng Tài chính - Kế hoạch : 

- Ra thông báo về hành vi vi phạm;

- Ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập và một trong những cá nhân đó không được quyền thành lập hộ kinh doanh, Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

- Ra thông báo về hành vi vi phạm và yêu cầu hộ kinh doanh đăng ký thay đổi cá nhân đó trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo;

- Trường hợp vẫn không đăng ký thay đổi thì ra quyết định thông báo về hành vi vi phạm và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

840