TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Approval of enterprise dissolution decision Xem nội dung tiếng Việt

The dissolution decision must be approved by the Members’ Council or company’s owner.

For more details, please refer to “Decision of the company's owner"; "Decision/Resolution of the Members’ Council”.

The dissolution decision must contain the following basic contents:

1. Name and address of headquarters of the enterprise;

2. Reasons for dissolution;

3. Time limit and procedures for contract termination and debt settlement (this period shall be no longer than 06 months, starting from the date of approval of the dissolution decision);

4. Plans for fulfillment of liabilities incurred from employment contract;

5. Full name and signature of the legal representative of the enterprise.

Within 07 business days starting from the date of approval of the dissolution decision, the company must carry out the procedures for Notification of dissolution.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

652
Công việc tương tự dành cho:
Bài viết liên quan: