TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Ratification of decision on dissolution Xem nội dung tiếng Việt

The Board of Partners is entitled to decide all business issues of the partnership. Thus, a decision on dissolution of the partnership must be ratified by its Board of Partners. Unless otherwise prescribed by the partnership's charter, the dissolution decision must be approved by at least three fourths (3/4) of general partners.

A dissolution decision must contain:

1. Name and headquarters of the partnership;

2. Reasons for dissolution;

3. Procedures and deadline for settling debts and finalizing contracts of the partnership (this deadline must not exceed 06 months from the day on which the decision on dissolution is ratified);

4. Plans for settlement of obligations derived from employment contracts;

5. Full name and signature of the partnership’s legal representative.

Within 07 working days from the issuance date of the dissolution decision, the partnership must follow procedures for notification of dissolution.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

540
Công việc tương tự dành cho:
Bài viết liên quan: