Thông báo về việc tổ chức thực hiện khuyến mại

Doanh nghiệp thực hiện khuyến mại dưới các hình thức sau đây thì phải thông báo với Sở Công thương nơi tổ chức thực hiện khuyến mại:

1. Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.

2. Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.

3. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó.

4. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ.

5. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi.

6. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên.

7. Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

Doanh nghiệp thuộc các trường hợp trên sẽ không phải thực hiện thông báo thực hiện khuyến mại khi:

- Doanh nghiệp thực hiện các chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;

- Doanh nghiệp chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

Thời hạn thực hiện: chậm nhất 3 (ba) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo thực hiện khuyến mại  (Mẫu số 01 ban hành  Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP)

2. Văn bản ủy quyền cho người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục nếu không phải là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Nơi nộp hồ sơ: Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu điện đến Sở Công thương nơi tổ chức khuyến mại hoặc thông báo qua thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công thương công bố hoặc sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp.

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp hồ sơ thông báo cho Sở Công thương rồi mà có nhu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đã thông báo, thì phải gửi thông báo sửa đổi, bổ sung đến Sở Công thương đã nộp. 

Hồ sơ thông báo sửa đổi, bổ sung gồm:

1. Văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại (theo mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP)

2. Văn bản ủy quyền cho người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục nếu đó không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

 Việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các khách hàng đã tham gia chương trình trước khi chương trình được sửa đổi, bổ sung nội dung.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

760
Bài viết liên quan: