Thông báo tuyển dụng lao động

Doanh nghiệp có quyền trực tiếp hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động để tuyển dụng lao động làm việc cho mình và có quyền tăng, giảm lao động phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài thì cần đáp ứng một số điều kiện cụ thể - xem chi tiết tại công việc "Tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài".

Ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, doanh nghiệp phải niêm yết công khai hoặc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng nội dung Thông báo tuyển dụng lao động  của mình; gồm các nội dung chính yếu sau:

1. Nghề, công việc, trình độ chuyên môn, số lượng cần tuyển;

2. Loại hợp đồng dự kiến giao kết;

3. Mức lương dự kiến;

4. Điều kiện làm việc cho từng vị trí công việc.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả tuyển dụng, doanh nghiệp phải thông báo công khai kết quả tuyển dụng lao động.

Người lao động khi đăng ký dự tuyển, sẽ cần hoàn thành các giấy tờ sau:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (tham khảo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH; hoặc, mẫu do doanh nghiệp quy định nhưng vẫn đảm bảo các nội dung tương tự như trong Mẫu số 04);

2. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn kỹ thuật; trình độ ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của vị trí cần tuyển;

3. Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế;

4. Các giấy tờ cần thiết khác theo quy định của pháp luật (có thể yêu cầu nộp kèm bản sao giấy khai sinh, sơ yếu lý lịch; giấy phép lao động; bản sao các giấy tờ chứng thực cá nhân;....).

Khi nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, doanh nghiệp có trách nhiệm quản lý hồ sơ và thông báo cho người lao động về thời gian thực hiện tuyển dụng lao động.

Trường hợp không trúng tuyển hoặc không tham gia dự tuyển thì người lao động có quyền gửi văn bản yêu cầu doanh nghiệp trả lại hồ sơ trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày thông báo kết quả tuyển lao động. Đồng thời, doanh nghiệp phải trả lại đầy đủ hồ sơ đăng ký dự tuyển cho người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu bằng văn bản.

Lưu ý:

Doanh nghiệp tuyệt đối không được:

- Giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

- Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác để thực hiện việc tuyển dụng.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

2,858
Bài viết liên quan: