TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Thành viên

Thông báo tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế trong Công ty cổ phần

Hiện nay, khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh, công ty không chỉ phải làm thủ tục thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư (xem chi tiết tại công việc "Thông báo tạm ngừng kinh doanh") mà còn phải Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 15 ngày, trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Nội dung thông báo bao gồm:

- Tên, địa chỉ trụ sở, mã số thuế;

- Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng;

- Lý do tạm ngừng kinh doanh;

- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, đại diện của nhóm cá nhân kinh doanh, của chủ hộ kinh doanh.

Trong thời hạn tạm ngừng kinh doanh và không phát sinh nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp không phải nộp hồ sơ khai thuế. Trong trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm như bình thường.

Trường hợp doanh nghiệp ra kinh doanh trước thời hạn theo thông báo tạm ngừng kinh doanh thì phải có Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-21 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT) gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp đồng thời thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo quy định.

Ví dụ 1: Công ty A thông báo tạm ngừng kinh doanh từ 01/01/2017 đến 30/07/2017 và bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày 01/8/2017 thì công ty A chỉ cần:

- Nộp tờ khai lệ phí môn bài cho nửa năm 2017 (cho 06 tháng cuối năm);

- Nộp các tờ khai thuế từ tháng 08/2017 đến tháng 12/2017, nộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm bình thường.

Ví dụ 2: Công ty A thông báo tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/03/2017 đến ngày 01/03/2018 và bắt đầu hoạt động kinh doanh trở lại vào ngày 01/4/2018. Trong trường hợp này, công ty A phải thực hiện các thủ tục sau:

Năm 2017:

- Nộp lệ phí môn bài cho cả năm 2017;

- Nộp tờ khai thuế các tháng 01/2017; 02/2017, báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm cho 02 tháng hoạt động;

Năm 2018:

- Nộp lệ phí môn bài cho cả năm 2018;

- Nộp tờ khai thuế các tháng từ tháng 03/2018 đến tháng 12/2018, báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

335
Công việc tương tự dành cho: