TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Thành viên

Thông báo sử dụng tên miền quốc tế trong Hộ kinh doanh

Sau khi đăng ký tên miền quốc tế với Nhà đăng ký và trước khi đưa tên miền quốc tế đã đăng ký vào sử dụng, hộ kinh doanh phải thực hiện thủ tục thông báo tên miền quốc tế tại đây.

Nội dung thông báo:

1. Tên hộ kinh doanh;

2. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

4. Địa chỉ hộ kinh doanh;

5. Số điện thoại, địa chỉ email;

6. Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và số CMND/CCCD của người quản lý tên miền;

7. Tên miền đưa vào sử dụng.

Trình tự thông báo

- Nếu hộ kinh doanh đã có tài khoản quản lý tên miền quốc tế tại trang thongbaotenmien.vn:

1. Truy cập: http://www.thongbaotenmien.vn, chọn nút "Thông báo bổ sung, sửa đổi, xóa"

2. Đăng nhập tài khoản để thực hiện thông báo bổ sung tên miền

3. Nhập danh sách các tên miền cần thông báo bổ sung và chọn nút "Thêm tên miền"

4. Chọn nút "Tiếp tục", sau đó chọn nút "Chấp nhận" để hoàn tất.

- Nếu hộ kinh doanh chưa có tài khoản quản lý tên miền quốc tế đã thông báo tại trang thongbaotenmien.vn:

1. Truy cập vào website http://www.thongbaotenmien.vn, chọn nút "Thông báo sử dụng mới"

2. Gõ tên miền cần thông báo, sau đó nhấn nút "Tra cứu"

3. Chọn "Thông báo sử dụng tên miền quốc tế cho chủ thể là tổ chức" và khai báo các thông tin liên hệ của hộ kinh doanh (các trường có dấu "*" là trường thông tin bắt buộc)

4. Chọn nút "Chấp nhận" để hoàn tất.

5. Sau khi hộ kinh doanh đã thông báo thành công, chương trình sẽ tự động tạo một tài khoản và gửi một email vào hộp thư mà hộ kinh doanh cung cấp khi thông báo tên miền quốc tế, trong đó cung cấp thông tin về tài khoản (account) và mật khẩu (password) cấp cho chủ thể. Hộ kinh doanh sử dụng tài khoản được cấp để chủ động thay đổi thông tin, xóa bỏ bớt tên miền đã thông báo hoặc cập nhật thêm tên miền quốc tế sử dụng.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

31
Công việc tương tự dành cho: