TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Notification of seal design of a representative office Xem nội dung tiếng Việt

The sole proprietor shall decide the quantity, design and content of the seal, the management and use of the seal of its representative office, unless otherwise prescribed in its Charter. The seal of the representative office must have the name of the representative office.

Before using, changing, or destroying the seal design or changing the quantity of seals of the representative office, the sole proprietorship must send a notification to the Business Registration Office of the province or city where the representative office is located in order to post the seal design on the National Business Registration Portal.

Required documents for application:

1. Written notification:

- Notification of use of seal design of the representative office (the form in Appendix II-8 attached to the Circular No. 02/2019/TT-BKHDT) in case of registration of establishment of the representative office.

- Notification of change of seal design/quantity of seal of the representative office (the form in Appendix II-9 attached to the Circular No. 02/2019/TT-BKHDT) in case of change of seal design/quantity of seal.

- Notification of cancellation of seal design of the representative office (the form in Appendix II-10 attached to the Circular No. 02/2019/TT-BKHDT) in case of cancellation of seal design.

2. The authorization letter if the legal representative of the sole proprietorship authorizes another person to submit documents and receive processing results thereof. The authorization letter is not required to be certified or notarized.

3. The legitimate copy of one of the personal identification papers of the person who is authorized to follow required procedures (if any):

- If the authorized person is a Vietnamese citizen: unexpired citizen identity card or ID card or Vietnamese passport.

- If the authorized person is a foreigner: unexpired foreign passport or an equivalent document.

Recieving authority: The Business Registration Office - the Department of Planning and Investment of province or city where the representative office is located.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

655
Công việc tương tự dành cho:
Bài viết liên quan: