TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Notification of resumption of business before the lapse of the notified suspension period Xem nội dung tiếng Việt

The sole proprietorship is entitled to resume its business before the lapse of the notified suspension period provided that it must give a notification of resumption of business ahead of schedule at least 15 days before the planned date of resumption.

Required documents for application:

1. The notification of resumption of business before the lapse of the notified suspension period of the sole proprietorship (the form in Appendix II-21 attached to the Circular No. 02/2019/TT-BKHDT);

2. The authorization letter if the legal representative of the sole proprietorship authorizes another person to submit documents and receive processing results thereof. The authorization letter is not required to be certified or notarized.

3. The legitimate copy of one of the personal identification papers of the person who is authorized to follow required procedures (if any):

- If the authorized person is a Vietnamese citizen: unexpired citizen identity card or ID card or Vietnamese passport.

- If the authorized person is a foreigner: unexpired foreign passport or an equivalent document.

Recieving authority: The Business Registration Office affiliated to the Department of Planning and Investment where the sole proprietorship was registered.

Processing duration: Within 03 (three) working days from the receipt of satisfactory documents.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

552
Công việc tương tự dành cho: