Thay đổi thông tin website thương mại điện tử bán hàng đã thông báo

Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung thông tin website thương mại điện tử bán hàng đã thông báo, khi có thay đổi các nội dung sau:

1. Tên miền của website thương mại điện tử;

2. Loại hàng hóa, dịch vụ giới thiệu trên website;

3. Tên doanh nghiệp;

4. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

5. Số, ngày cấp, nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

6. Tên, chức danh, số chứng minh nhân dân, số điện thoại và địa chỉ email người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

7. Các thông tin khác theo quy định của Bộ Công thương (nếu có).

Quy trình thực hiện:

1. Doanh nghiệp truy cập Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử, đăng nhập tài khoản đã được cấp và tiến hành theo hướng dẫn, đồng thời gửi Thông báo thay đổi nội dung website thương mại điện tử bán hàng đã thông báo về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công thương trong 07 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi.

Lưu ý: Nếu người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì phải xuất trình Văn bản ủy quyền hợp lệ.

2. Trong 03 ngày làm việc  kể từ ngày nhận được thông báo đầy đủ, chính xác từ doanh nghiệp, Bộ Công thương xác nhận thay đổi nội dung thông báo. 

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

608