TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Thay đổi thông tin ứng dụng bán hàng đã thông báo

Hộ kinh doanh phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung thông tin ứng dụng bán hàng đã thông báo, khi có thay đổi một trong số các nội dung sau:

1. Tên ứng dụng;

2. Địa chỉ lưu trữ hoặc địa chỉ tải ứng dụng

3. Loại hàng hóa, dịch vụ giới thiệu trên ứng dụng;

4. Tên hộ kinh doanh;

5. Địa chỉ hộ kinh doanh;

6. Số, ngày cấp, nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

7. Tên, chức danh, số chứng minh nhân dân, số điện thoại và địa chỉ email chủ hộ; người chịu trách nhiệm đối với ứng dụng thương mại điện tử bán hàng đã thông báo;

8. Các thông tin khác theo quy định của Bộ Công thương (nếu có).

Quy trình thực hiện:

1. Hộ kinh doanh truy cập Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử, đăng nhập tài khoản đã được cấp và tiến hành theo hướng dẫn, đồng thời gửi Thông báo về việc thay đổi nội dung ứng dụng đã thông báo về Bộ Công thương trong 07 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi.

Lưu ý: Nếu người thay mặt hộ kinh doanh thực hiện thủ tục không phải là chủ hộ thì phải xuất trình Văn bản ủy quyền hợp lệ.

2. Trong 03 ngày làm việc  kể từ ngày nhận được thông báo đầy đủ, chính xác từ hộ kinh doanh, Bộ Công thương xác nhận thay đổi nội dung thông báo.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

242
Công việc tương tự dành cho: