TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Thay đổi thông tin đăng ký thuế Xem nội dung tiếng Anh

Hộ kinh doanh khi thay đổi nội dung đăng ký thuế thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý.

Thứ nhất, trường hợp thay đổi thông tin đăng ký thuế không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý:

Các trường hợp không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế bao gồm:

- Thay đổi thông tin đăng ký thuế, trừ thông tin địa điểm kinh doanh;

- Thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh trong phạm vi cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Chi cục Thuế quản lý thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh trong phạm vi cùng quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh.

Thành phần hồ sơ:

1. Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế (Theo mẫu số 08- MST Ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC).

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nếu thông tin đăng ký thuế trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có thay đổi.

3. Bản sao chứng minh nhân dân / căn cước công dân/ hộ chiếu đối với cá nhân thành lập hộ kinh doanh nếu thông tin đăng ký thuế trên các giấy tờ này có sự thay đổi.

4. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là cá nhân thành lập hoặc người đại diện của hộ gia đình thành lập hộ kinh doanh.

5. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có).

Thời hạn giải quyết: 

Trường hợp thay đổi các thông tin đăng ký thuế không có trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế: 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ.

- Trường hợp thay đổi các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ.

Thứ hai, trường hợp hộ kinh doanh thay đổi thông tin đăng ký thuế dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý

Các trường hợp làm thay đổi cơ quan thuế quản lý bao gồm: 

- Hộ kinh doanh thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác;

- Do Chi cục thuế thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhưng khác quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh;

Thành phần hồ sơ:

- Tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi: 

1. Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế (theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC);

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có thay đổi thông tin đăng ký thuế trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế (nếu có);

3. Bản sao Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu đối với cá nhân thành lập hộ kinh doanh nếu thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi; 

4. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là cá nhân thành lập hoặc người đại diện của hộ gia đình thành lập hộ kinh doanh; 

5. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có).

- Tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến:

1. Thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm theo mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC do cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi cấp;

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

4. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là cá nhân thành lập hoặc người đại diện của hộ gia đình thành lập hộ kinh doanh.

5. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có).

 Thời gian giải quyết :

- Tại cơ quan thuế nơi hộ kinh doanh chuyển đi: Không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đầy đủ.

-  Tại cơ quan thuế nơi hộ kinh doanh chuyển đến: Dựa vào hồ sơ để cập nhật thông tin đăng ký thuế trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để tiếp tục quản lý.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

579