Thay đổi thông tin đăng ký tên miền Việt Nam

Khi có thay đổi về tên chủ thể đăng ký sử dụng tên miền, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ email, cập nhật máy chủ DNS của tên miền, doanh nghiệp cần liên hệ với Nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền để thông báo và cập nhật thông tin thay đổi.

Trong đó, việc đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng tên miền được áp dụng trong các trường hợp sau:

- Doanh nghiệp đổi tên theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

- Sáp nhập, hợp nhất hoặc thay đổi chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà dẫn tới sự thay đổi về quyền sử dụng tên miền;

- Tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp mà dẫn tới sự thay đổi về quyền sử dụng tên miền.

Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị thay đổi thông tin đăng ký tên miền do Nhà đăng ký tên miền “.vn” quy định tại trang thông tin điện tử của Nhà đăng ký, nhưng phải bảo đảm đầy đủ thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 24/2015/TT-BTTTT;

2. Bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc hoặc bản sao có chứng thực quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc văn bản tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc các giấy tờ chứng minh sự thay đổi hợp lệ về quyền sử dụng tên miền trong trường hợp thay đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng tên miền;

3. Văn bản ủy quyền cho người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Phương thức nộp hồ sơ theo một trong 3 cách sau:

- Nộp trực tiếp;

- Nộp qua đường bưu chính;

- Hoặc trực tuyến thông qua trang thông tin điện tử của các Nhà đăng ký tên miền “.vn” trong trường hợp sử dụng chữ ký số.

Nơi nhận hồ sơ: các Nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền.

Quy trình giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thay đổi thông tin tên miền hợp lệ, Nhà đăng ký tên miền “.vn” thông báo tới chủ thể kết quả xử lý hồ sơ. Trường hợp từ chối, thông báo nêu rõ lý do.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

578