TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Thành viên

Thay đổi thông tin đăng ký tên miền Việt Nam trong Công ty TNHH NTV

Khi có thay đổi về địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ email, cập nhật máy chủ DNS của tên miền, Doanh nghiệp liên hệ với Nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền để thông báo và cập nhật thông tin thay đổi.

Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị thay đổi thông tin đăng ký tên miền do Nhà đăng ký tên miền “.vn” quy định tại trang thông tin điện tử của Nhà đăng ký, nhưng phải bảo đảm đầy đủ thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 24/2015/TT-BTTTT;

2. Nếu nộp hồ sơ trực tiếp, người thay mặt doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký phải xuất trình CMND/CCCD nếu là công dân Việt Nam hoặc Hộ chiếu nếu là người nước ngoài; 

Nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện, phải gửi kèm bản sao có chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu đối với người nước ngoài của người thay mặt doanh nghiệp làm thủ tục.

3. Bản sao có chứng thực Quyết định thay đổi tên doanh nghiệp trong trường hợp được phép đổi tên chủ thể đăng ký tên miền theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

4. Văn bản ủy quyền cho người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Phương thức nộp hồ sơ theo một trong 3 cách sau:

- Nộp trực tiếp;

- Nộp qua đường bưu chính;

- Hoặc trực tuyến thông qua trang thông tin điện tử của các Nhà đăng ký tên miền “.vn” trong trường hợp sử dụng chữ ký số.

Nơi nhận hồ sơ: các Nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền.

Quy trình giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thay đổi thông tin tên miền hợp lệ, Nhà đăng ký tên miền “.vn” thông báo tới chủ thể kết quả xử lý hồ sơ. Trường hợp từ chối, thông báo nêu rõ lý do.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

208
Công việc tương tự dành cho: