TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Thay đổi tên Xem nội dung tiếng Anh

Hộ kinh doanh phải nhanh chóng thực hiện đăng ký thay đổi tên của hộ kinh doanh kể từ ngày có sự thay đổi. Việc thay đổi tên không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ nào của hộ kinh doanh.

Tên mới của hộ kinh doanh vẫn phải tuân thủ các quy định trong việc đặt tên của Nghị định 78/2015/NĐ-CP và các văn bản liên quan (xem chi tiết tại công việc ''Những điều cần lưu ý khi đăng ký hộ kinh doanh").

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi.

Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (mẫu Phụ lục III-3 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);

2. Quyết định của cá nhân thành lập / các thành viên góp vốn thành lập hộ kinh doanh về việc thay đổi tên của hộ kinh doanh;

3. Bản sao hợp lệ Biên bản họp của các thành viên góp vốn thành lập hộ kinh doanh về việc thay đổi tên của hộ kinh doanh (trường hợp hộ kinh doanh do nhiều cá nhân góp vốn làm chủ sở hữu);

4. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là cá nhân thành lập hoặc người đại diện của hộ gia đình thành lập hộ kinh doanh.

5. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

Nơi nộp hồ sơ: Phòng tài chính- kế hoạch thuộc UBND cấp huyện nơi mà hộ kinh doanh đặt địa điểm kinh doanh.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

488