TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Change of tax registration information Xem nội dung tiếng Việt

The household business must follow procedures for change of tax registration information with the relevant tax authority.

In case the change of tax registration information does not result in change of the supervisory tax authority:

The supervisory tax authority shall be unchanged in the following cases:

- The household business changes tax registration information, except information relating to its business location;

- The business location of the household business is relocated within the same province or central-affiliated city;

- The office of the supervisory tax authority is relocated within the same urban or suburban district or provincial-affiliated city.

Required documents for application:

1. The application form for change of tax registration information (using Form No. 08-MST attached to the Circular No. 95/2016/TT-BTC).

2. The copy of certificate of household business registration in case tax registration information specified on such certificate is changed.

3. The copy of ID card/ citizen identity card/ passport of the individual establishing the household business in case the changed tax registration information is related to such document.

4. The authorization letter in case the individual or representative of the household establishing the household business authorizes another person to submit documents and receive processing results thereof.

5. The legitimate copy of one of personal identification papers of the person who is authorized to follow procedures for registration of change of tax registration information of the household business (if any).

Processing duration:

- In case of change of tax registration information which is not specified on certificate of tax registration or notice of taxpayer identification number (TIN): 02 (two) working days, starting from the date of receipt of the complete and valid application.

- In case of change of tax registration information which is specified on certificate of tax registration or notice of taxpayer identification number (TIN): 03 (three) working days, starting from the date of receipt of the complete and valid application.

In case the change of tax registration information results in change of the supervisory tax authority:

The supervisory tax authority shall be changed in the following cases:

- The business location of the household business is relocated to another province or central-affiliated city;

- The office of the supervisory tax authority is relocated to another urban or suburban district or provincial-affiliated city but within the same province or central-affiliated city;

Required documents:

- Documents submitted to the tax authority of the area from which the taxpayer is relocated:

1. The application form for change of tax registration information (using Form No. 08-MST attached to the Circular No. 95/2016/TT-BTC);

2. The copy of certificate of household business registration the information on which is changed compared to the certificate of tax registration or notice of TIN (if any);

3. The copy of ID card/ citizen identity card/ passport of the individual establishing the household business in case the changed tax registration information is related to such document;

4. The authorization letter in case the individual or representative of the household establishing the household business authorizes another person to submit documents and receive processing results thereof;

5. The legitimate copy of one of personal identification papers of the person who is authorized to follow procedures for registration of change of tax registration information of the household business (if any).

- Documents submitted to the tax authority of the area to which the taxpayer is relocated:

1. The notice of taxpayer's relocation that is issued by the tax authority of the area from which the taxpayer is relocated using the Form No. 09-MST attached to the Circular No. 95/2016/TT-BTC;

2. The copy of certificate of household business registration.

4. The authorization letter​​​​​​​ in case the individual or representative of the household establishing the household business authorizes another person to submit documents and receive processing results thereof.

5. The legitimate copy of one of personal identification papers of the person who is authorized to follow procedures for registration of change of tax registration information of the household business (if any).

Processing duration:

- Documents submitted to the tax authority of the area from which the taxpayer is relocated shall be processed within 10 (ten) working days, starting from the date of receipt of the complete and valid application.

- Documents submitted to the tax authority of the area to which the taxpayer is relocated shall be processed according to received documents so as to update tax registration information on the Tax management system for uninterrupted tax management purposes.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

453