Thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh Xem nội dung tiếng Anh

Hộ kinh doanh chỉ được phép đăng ký kinh doanh tại một địa điểm. Trong trường hợp thay đổi địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh phải nhanh chóng thực hiện đăng ký thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh kể từ ngày có sự thay đổi. 

Địa chỉ địa điểm kinh doanh mới của hộ kinh doanh vẫn phải tuân thủ các quy định về địa điểm kinh doanh theo quy định tại Điều 86 Nghị định 01/2021/NĐ-CP và các văn bản liên quan (xem chi tiết tại công việc ''Những điều cần lưu ý khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh").

Hồ sơ phải có bản sao các giấy tờ sau đây:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Hộ kinh doanh (mẫu Phụ lục III-2 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT) do chủ hộ kinh doanh ký;

2. Bản sao hợp lệ Biên bản họp nhóm cá nhân về việc đăng ký thay đổi địa chỉ đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập

3. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh: 

Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

4. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là cá nhân thành lập hoặc người đại diện của hộ gia đình thành lập hộ kinh doanh.

5. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có).

Nơi nộp hồ sơ: 

- Trong trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ sang quận, huyện, thị xã, thành phố cùng với tỉnh nơi hộ kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh gửi hồ sơ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi mà hộ kinh doanh đặt địa điểm kinh doanh. 

- Trong trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ sang quận, huyện, thị xã, thành phố khác với tỉnh nơi hộ kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh gửi hồ sơ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi dự định đặt địa chỉ mới.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp hộ kinh doanh đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ mới phải thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi trước đây hộ kinh doanh đã đăng ký.

Lưu ý:  Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

3,795