TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Tăng vốn bằng hình thức tiếp nhận vốn góp của thành viên mới

Công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng hình thức tiếp nhận vốn góp của thành viên mới không phải là thành viên hiện hữu trong công ty.

Quyết định về vấn đề này phải được Hội đồng thành viên trong công ty thông qua trong cuộc họp Hội đồng thành viên và chỉ được thông qua nếu có số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của thành viên dự họp tán thành. Xem chi tiết tại công việc: "Quyết định / Nghị quyết của Hội đồng thành viên".

Hội đồng thành viên có thể quyết định số lượng thành viên và mức vốn góp vào công ty, tuy nhiên, phải đảm bảo số lượng thành viên của công ty sau khi tiếp nhận thành viên mới không được quá 50. Trường hợp vượt quá 50 thành viên thì công ty phải làm thủ tục chuyển đổi loại hình hoạt động sang công ty cổ phần. Xem chi tiết công việc: "Chuyển đổi thành công ty cổ phần". 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi thành viên và vốn điều lệ thì công ty cần thực hiện thủ tục Đăng ký thay đổi thành viên và thay đổi vốn điều lệ với Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở. Xem chi tiết công việc:      " Thay đổi thành viên", "Thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên" và "Thay đổi vốn điều lệ". 

Lưu ý: Vốn điều lệ của công ty khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty. Do đó, việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phải được thực hiện sau khi các thành viên góp vốn mới cam kết về việc góp vốn, chứ không chờ đến sau khi các thành viên mới góp đủ vốn thì mới làm thủ tục đăng ký thay đổi.

Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng tài sản như đã cam kết, thời gian về việc góp vốn do công ty và các thành viên tự thỏa thuận. 

Tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp. Xem chi tiết tại công việc: "Cấp giấy chứng nhận phần vốn góp". Đồng thời, điều chỉnh và cập nhật thông tin các thành viên góp vốn trên Sổ đăng ký thành viên.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

537