TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Suspension of household business Xem nội dung tiếng Việt

If the suspension period is 30 days or longer, the household business must send a notification to the district-level business registration authority where it was registered. The notification must be sent at least 15 days before the planned suspension date.

Required documents for application:

1. The notification of suspension of household business (the form in Appendix III-4 attached to the Circular No. 02/2019/TT-BKHDT);

2. The authorization letter in case the individual or representative of the household establishing the household business authorizes another person to submit documents and receive processing results thereof.

Recieving authority: The Finance – Planning Department of the People’s Committee of urban or suburban district/district-level town/city where the business location is located.

Processing duration: 03 days, starting from the date of receipt of the complete and valid application..

The suspension period must not exceed 01 year.

The Finance – Planning Department shall inform the tax authority of information about the household businesses that suspend their operation.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

490
Công việc tương tự dành cho: