TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Tạm ngừng kinh doanh Xem nội dung tiếng Anh

Hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên thì phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh biết. Việc thông báo được thực hiện chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh (Phụ lục số III-4 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);

2. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là cá nhân thành lập hoặc người đại diện của hộ gia đình thành lập hộ kinh doanh.

Nơi nộp: Phòng Tài chính - Kế hoạch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Thời hạn giải quyết: 03 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thời gian tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh không được quá 01 năm.

Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế biết về thông tin hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

560