Tạm đình chỉ công việc do xử lý kỷ luật lao động

Doanh nghiệp có quyền tạm đình chỉ công việc của người lao động khi xét thấy vụ việc vi phạm có tình tiết phức tạp và nếu người lao động tiếp tục làm việc sẽ gây ra những khó khăn cho việc xác minh. 

Tạm đình chỉ công việc được xem là một hình thức tạm ngưng hoạt động để xác minh vụ việc và được căn cứ dựa trên nội quy lao động (nếu doanh nghiệp có đăng kí nội quy lao động) hoặc dựa trên hợp đồng lao động (nếu doanh nghiệp không có nội quy lao động).

Việc tạm đình chỉ công việc chỉ được thực hiện khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở, tuy nhiên doanh nghiệp đa phần không có tổ chức đại diện lao động vì số lượng lao động nhỏ lẻ (dưới 10 người) nên căn cứ để người sử dụng lao động tạm đình chỉ công việc của người lao động là dựa vào thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc nội quy lao động của doanh nghiệp. 

Thời hạn tạm đình chỉ không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt cũng không được quá 90 ngày. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, người lao động được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc.

Trường hợp thực hiện việc tạm đình chỉ công việc của người lao động dưới 18 tuổi phải có sự có mặt của ba/mẹ/người đại diện theo pháp luật của người lao động đó.

Hết thời hạn tạm đình chỉ công việc, người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc.

Nếu người lao động nhận thấy quyết định tạm đình chỉ công việc mà doanh nghiệp đưa ra đối với mình là không thỏa đáng thì người lao động có quyền khiếu nại với người sử dụng lao động, với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo trình tự do pháp luật quy định.

Tham khảo: Mẫu quyết định tạm đình chỉ công việc do xử lý kỷ luật lao động.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

2,566
Bài viết liên quan: