TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Sửa đổi, bổ sung thông tin ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Hộ kinh doanh phải thực hiện thủ tục thông báo sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong 07 ngày kể từ khi xảy ra một trong số những thay đổi dưới đây:

- Tên, địa chỉ lưu trữ ứng dụng hoặc địa chỉ để tải ứng dụng;

- Thay đổi tên hộ kinh doanh;

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh, người chịu trách nhiệm đối với ứng dụng;

- Thay đổi địa chỉ trụ sở giao dịch hoặc thông tin liên hệ của hộ kinh doanh;

- Thay đổi quy chế và điều kiện giao dịch;

- Thay đổi các điều khoản của hợp đồng cung cấp dịch vụ;

- Thay đổi hoặc bổ sung dịch vụ cung cấp trên ứng dụng.

Phương thức thông báo: Hộ kinh doanh thông báo trực tuyến thông qua tài khoản đã được cấp tại Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử, đồng thời gửi văn bản Thông báo thay đổi thông tin đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bằng cách nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện về Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công thương kèm theo bản sao các giấy tờ, tài liệu chứng minh sự thay đổi (nếu có).

Trường hợp người thay mặt hộ kinh doanh thực hiện thủ tục không phải là chủ hộ thì phải nộp kèm Văn bản ủy quyền hợp pháp.

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo đầy đủ, chính xác.

Kết quả giải quyết: Bộ Công Thương tiến hành xem xét việc xác nhận hoặc không xác nhận thông tin sửa đổi, bổ sung và phản hồi lại cho hộ kinh doanh qua tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp; trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

243
Công việc tương tự dành cho: