TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Thành viên

Sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý trong Doanh nghiệp tư nhân

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, thì doanh nghiệp có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung các tài liệu đơn.

Doanh nghiệp có thể yêu cầu sửa đổi, bổ sung “Bản mô tả tính chất đặc thù, bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý đối với đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý” trong đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý. Để yêu cầu sửa đổi, bổ sung, doanh nghiệp phải nộp:

1. Tờ khai sửa đổi đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (mẫu 01-SĐĐ quy định tại Phụ lục B ban hành kèm theo Thông tư 01/2007/TT-BKHCN).

2. Bản mô tả tương ứng đã được sửa đổi.

3. Bản thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi so với bản tài liệu ban đầu đã nộp.

4. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục cho cá nhân hoặc Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục cho tổ chức (nếu nộp thông qua đại diện).

Nơi nộp hồ sơ: Doanh nghiệp có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Lưu ý: Doanh nghiệp cũng có thể yêu cầu sửa chữa sai sót về tên, địa chỉ của doanh nghiệp - xem chi tiết tại công việc "Thay đổi thông tin của chủ văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý", và yêu cầu sửa đổi với cùng một nội dung liên quan đến nhiều đơn, với điều kiện doanh nghiệp phải nộp lệ phí theo số lượng đơn tương ứng.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

175
Công việc tương tự dành cho: