Sắp xếp thời giờ làm việc bình thường

Hộ kinh doanh khi xây dựng thời giờ làm việc cho người lao động thì cần chú ý những vấn đề sau đây:

1. Về thời giờ làm việc bình thường

Hộ kinh doanh khi bố trí thời giờ làm việc bình thường cho người lao động thì không được quá 08 giờ trong 01 ngày, nếu hộ kinh doanh quy định làm việc theo tuần thì có thể bố trí thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng đều phải đảm bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần.

Doanh nghiệp có trách nhiệm bảo đảm giới hạn thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và pháp luật có liên quan.

Hộ kinh doanh tự quy định trong Nội quy lao động về thời điểm bắt đầu và kết thúc ca làm việc sáng và ca làm việc chiều của ngày làm việc, nhưng phải đảm bảo về giới hạn thời giờ làm việc như đã trình bày ở trên.

2. Về thời giờ nghỉ ngơi

- Khi làm việc theo thời giờ làm việc bình thường được nêu tại Mục 1 nêu trên từ 06 giờ trở lên trong một ngày thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục. Ngoài ra, người lao động làm việc từ 06 giờ trở lên trong một ngày, trong đó có ít nhất 03 giờ làm việc trong khung giờ làm việc ban đêm (từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau) sẽ được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục.

- Trường hợp tổ chức làm việc theo ca (là việc bố trí ít nhất 02 người hoặc 02 nhóm người thay phiên nhau làm việc trên cùng một vị trí làm việc, tính trong thời gian 01 ngày (24 giờ liên tục)) sẽ được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, riêng trường hợp làm việc ban đêm thì được tính ít nhất 45 phút. Trong trường hợp này, thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc, tuy nhiên phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Người lao động làm việc trong ca từ 06 giờ trở lên;

+ Thời gian chuyển tiếp giữa hai ca làm việc liền kề không quá 45 phút.

3. Về nghỉ hằng tuần

Mỗi tuần, hộ kinh doanh phải bố trí cho người lao động nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục (01 ngày -thường vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần). Tuy nhiên, nếu do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì hộ kinh doanh phải bố trí cho người lao động được nghỉ ít nhất 04 ngày trong 01 tháng. Hộ kinh doanh phải ghi ngày nghỉ vào nội quy lao động. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định của pháp luật thì Hộ kinh doanh được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

474