Sắp xếp thời giờ làm việc bình thường Xem nội dung tiếng Anh

Doanh nghiệp khi xây dựng thời giờ làm việc cho người lao động thì cần chú ý những vấn đề sau đây:

1. Về thời giờ làm việc bình thường

Doanh nghiệp khi bố trí thời giờ làm việc bình thường cho người lao động thì không được quá 08 giờ trong 01 ngày, nếu doanh nghiệp quy định làm việc theo tuần thì có thể bố trí thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng đều phải đảm bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần.

Đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (theo Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành) thì sắp xếp thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày.

Doanh nghiệp tự quy định trong Nội quy lao động về thời điểm bắt đầu và kết thúc ca làm việc sáng và ca làm việc chiều của ngày làm việc, nhưng phải đảm bảo về giới hạn thời giờ làm việc như đã trình bày ở trên.

2. Về thời giờ nghỉ ngơi

Khi làm việc trong ca liên tục 08 giờ với điều kiện bình thường hoặc 06 giờ với trường hợp được rút ngắn thì doanh nghiệp phải sắp xếp thời gian nghỉ giữa giờ cho người lao động. Cụ thể:

Phải có ít nhất 30 phút nghỉ giữa giờ đối với người lao động làm việc liên tục 08 giờ, ít nhất 60 phút nghỉ giữa giờ đối với người lao động làm việc trong ngày từ 10 giờ trở lên kể cả số giờ làm thêm và ít nhất 45 phút nghỉ giữa giờ đối với người lao động làm việc ban đêm (từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau).

Thời gian nghỉ giữa giờ này được tính vào thời giờ làm việc. Trường hợp, người lao động làm việc theo ca thì doanh nghiệp phải sắp xếp thời gian nghỉ cho người lao động ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca khác.

3. Về nghỉ hằng tuần

Mỗi tuần, doanh nghiệp phải bố trí cho người lao động nghỉ ít nhất 01 ngày (thường vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần). Tuy nhiên, nếu do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì doanh nghiệp phải bố trí cho người lao động được nghỉ ít nhất 04 ngày trong 01 tháng. Doanh nghiệp phải ghi ngày nghỉ vào nội quy lao động.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

1,917