Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF

Hóa chất khác là hóa chất không phải hóa chất Bảng được phân thành hóa chất DOC và hóa chất DOC-PSF, trong đó:

- Hóa chất DOC là hóa chất hữu cơ riêng biệt, bao gồm tất cả các hợp chất có chứa cacbon, ngoại trừ các ôxit, sunfua của nó và các cacbonat kim loại;

- Hóa chất DOC-PSF là hóa chất hữu cơ riêng biệt có chứa một trong các nguyên tố như phốt pho, lưu huỳnh hoặc flo.

Điều kiện sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF:

1. Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có ngành nghề về hóa chất do cơ quan có thẩm quyền cấp;

2. Có văn bản cam kết sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF không vi phạm nội dung cấm sau:

Sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF, trừ trường hợp cho các mục đích không bị Công ước Cấm vũ khí hóa học cấm.

3. Đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất - kỹ thuật:

- Có hệ thống xử lý khí thải và chất thải hóa chất tuân thủ quy định của pháp luật về môi trường và đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về khí thải công nghiệp, về ngưỡng chất thải nguy hại, về chất thải rắn;

- Có phương tiện vận chuyển hóa chất từ cơ sở sản xuất đến nơi giao hàng phù hợp với loại hóa chất mà cơ sở sản xuất. Trường hợp không có phương tiện vận chuyển thì phải có hợp đồng với cơ sở có đủ năng lực thực hiện việc vận chuyển hóa chất;

- Có đủ các điều kiện về phòng, chống cháy nổ (chi tiết tại công việc Phòng cháy và chữa cháy), bảo vệ môi trường (theo hướng dẫn tại Thông tư 43/2014/TT-BTNMT), an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật có liên quan;

4. Đáp ứng yêu cầu về nhân lực:

- Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật của cơ sở sản xuất hóa chất phải có trình độ từ đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất; cán bộ quản lý, kỹ thuật, điều hành hoạt động sản xuất của cơ sở sản xuất hóa chất phải có bằng đại học về chuyên ngành hóa chất hoặc có chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn về hóa chất;

- Người lao động trực tiếp tiếp xúc với hóa chất của cơ sở sản xuất phải được đào tạo, huấn luyện về an toàn hóa chất và được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất (xem chi tiết tại công việc Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất).

Hồ sơ cấp phép sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF gồm:

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có ngành nghề về hóa chất do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF (Theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 48/2018/TT-BCT).

- Bản cam kết sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF (Theo mẫu 2 ban hành kèm theo Thông tư số 55/2014/TT-BCT).

- Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Xem chi tiết tại công việc Báo cáo đánh giá tác động môi trường) hoặc giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy (Xem chi tiết tại Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy) hoặc Bản sao quyết định phê duyệt phương án chữa cháy (Xem chi tiết tại Văn bản chấp thuận nghiệm thu hệ thống phòng cháy và chữa cháy).

Danh sách đội ngũ quản lý, kỹ thuật, điều hành sản xuất (Theo mẫu 3 ban hành kèm theo Thông tư số 55/2014/TT-BCT).

Nơi nộp hồ sơ: Cục Hóa chất - Bộ Công Thương.

Thời hạn giải quyết:

- Trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương thông báo cho doanh nghiệp về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ một lần duy nhất. 

- Thời gian cấp Giấy phép sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF không quá 10 (mười) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép. Trường hợp không cấp Giấy phép, Bộ Công Thương phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Lưu ý: 

Chậm nhất là 30 ngày trước khi cơ sở đi vào hoạt động, doanh nghiệp với sản lượng hóa chất DOC từ 200 tấn/năm trở lên và với sản lượng hóa chất DOC-PSF từ 30 tấn/năm trở lên phải nộp khai báo ban đầu về cơ sở hóa chất DOC, DOC-PSF (Theo Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư số 55/2014/TT-BCT).

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

753
Công việc tương tự: