Rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Việt Nam

Trong quá trình tham gia chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam không qua đấu giá, doanh nghiệp có quyền rút hồ sơ chuyển nhượng trong thời hạn kể từ thời điểm Nhà đăng ký tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet đến khi hoàn tất quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet, với điều kiện có xác nhận của bên còn lại.

Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BTTTT (tham khảo Mẫu trong trường hợp doanh nghiệp chuyển nhượng cho chủ thể khác; Mẫu trong trường hợp doanh nghiệp nhận chuyển nhượng từ chủ thể khác).

Lưu ý: Nếu người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật thì phải xuất trình Văn bản ủy quyền hợp lệ.

Nơi nộp hồ sơ: Nhà đăng ký tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Việt Nam.

Kết quả: Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Việt Nam không còn giá trị và việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Việt Nam phải dừng lại.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

719