Quyết định rút vốn của chủ sở hữu

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty có một chủ sở hữu và chủ sở hữu có quyền và nghĩa vụ tuyệt đối đối với mọi vấn đề của công ty.

Tuy nhiên, vì tài sản của chủ sở hữu công ty và tài sản của công ty phải có sự tách bạch rạch ròi với nhau, mọi khoản chi tiêu của cá nhân và gia đình của chủ sở hữu (đối với chủ sở hữu là cá nhân) phải tách biệt với các khoản chi tiêu trên cương vị là Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Do đó, quyết định của chủ sở hữu công ty vẫn sẽ bị hạn chế trong trường hợp thay đổi vốn điều lệ, cụ thể là việc rút vốn trong công ty.

Theo đó, chủ sở hữu công ty chỉ được rút vốn bằng hình thức chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của mình tại công ty cho tổ chức hoặc cá nhân khác.

Trường hợp chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác, tức công ty đã có hơn một chủ sở hữu thì cần phải làm thủ tục chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp tương ứng.

- Công ty có từ 02 đến 50 chủ sở hữu: công ty trách nhiệm hữu hạn; xem chi tiết tại công việc: Chuyển đổi thành công ty TNHH nhiều thành viên

- Công ty có từ 03 chủ sở hữu trở trên: công ty cổ phần; xem chi tiết tại công việc: Chuyển đổi thành công ty cổ phần

Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác thì phải làm thủ tục thay đổi chủ sở hữu trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi. Xem chi tiết tại công việc: Thay đổi chủ sở hữu

Trước khi thực hiện thủ tục này thì chủ sở hữu công ty có trách nhiệm xây dựng Phương án sử dụng lao động đối với người lao động trong công ty. Xem chi tiết tại công việc: Xây dựng phương án sử dụng lao động

Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp là thuộc nhóm thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân, do đó, chủ sở hữu công ty có trách nhiệm khai và nộp thuế theo quy định. Xem chi tiết tại công việc: Công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng phần vốn góp

Trường hợp chủ sở hữu rút một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì chủ sở hữu và các cá nhân, tổ chức có liên quan phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

Ngoài ra, đối với công ty đã hoạt động liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp thì chủ sở hữu có quyền được hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ nếu đảm bảo thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu.

Khi hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu thì sẽ làm giảm vốn điều lệ trong công ty, khi đó, công ty phải làm các thủ tục sau:

- Đăng ký thay đổi vốn điều lệ với Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Xem chi tiết tại công việc: Thay đổi vốn điều lệ;

- Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế, cụ thể, khai và nộp lệ phí môn bài trong trường hợp có sự thay đổi vốn điều lệ dẫn đến việc thay đổi mức lệ phí phải nộp. Xem chi tiết tại công việc: Khai, nộp lệ phí môn bài

Lưu ý: chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác khi đến hạn.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

798