TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp

Hộ kinh doanh có ký hợp đồng làm đại lý với công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo hình thức đại lý bán đúng giá thì phải áp dụng phương pháp tính thuế riêng, quy định đặc thù cho hộ kinh doanh làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp, chứ không áp dụng phương pháp tính thuế khoán hay tính thuế theo từng lần phát sinh.

Trong trường hợp này, hộ kinh doanh chỉ nộp thuế thu nhập cá nhân, không phải nộp thuế giá trị gia tăng. Và chỉ nộp khi tổng số tiền hoa hồng của đại lý, các khoản thưởng dưới mọi hình thức, các khoản hỗ trợ và các khoản thu khác mà Hộ kinh doanh nhận được trong năm dương lịch là trên 100 triệu đồng/năm. Nếu từ dưới 100 triệu đồng/năm trở xuống thì không phải nộp.

Căn cứ tính thuế đối với hộ kinh doanh làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân tính trên doanh thu. 

Theo đó, số thuế TNCN phải nộp được xác định như sau:

Số thuế TNCN phải nộp

=

Doanh thu tính thuế TNCN

x

Tỷ lệ thuế TNCN 5%


Trong đó:

- Doanh thu tính thuế là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của tổng số tiền hoa hồng, các khoản thưởng dưới mọi hình thức, các khoản hỗ trợ và các khoản thu khác mà hộ kinh doanh nhận được từ công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp (sau đây gọi là tiền hoa hồng).

Thời điểm xác định doanh thu tính thuế là thời điểm công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho hộ kinh doanh.

- Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp là 5%.

Hồ sơ khai và thuế của Hộ kinh doanh làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp:

Hộ kinh doanh làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp thuộc diện khai thuế năm khai thuế theo Tờ khai mẫu số 01/TKN-XSBHĐC (ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC).

Nơi nộp hồ sơ khai thuế: Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (thường trú hoặc tạm trú)

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế: chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Thời hạn nộp thuế: Đối với cá nhân thuộc diện khai thuế năm thì thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm.

 

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

398
Bài viết liên quan: