TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Nộp Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Doanh nghiệp khai thuế thu nhập cá nhân theo Tháng hoặc theo Quý. Nếu trong tháng (nếu khai theo tháng) hoặc quý (nếu khai theo quý) không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải kê khai tháng hoặc quý đó.

Việc khai thuế thu nhập cá nhân (sau đây gọi tắt là TNCN) theo tháng hay theo quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm, dựa trên các nguyên tắc sau:

- Doanh nghiệp đang thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì khai thuế TNCN theo quý, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế TNCN trên 50 triệu đồng hay dưới 50 triệu đồng;

- Trong tháng, doanh nghiệp có phát sinh số thuế khấu trừ của ít nhất một loại tờ khai thuế TNCN (do tùy trường hợp phát sinh khấu trừ mà có tờ khai thuế TNCN tương ứng) từ 50 triệu đồng trở lên thì khai thuế theo tháng;

- Doanh nghiệp không thuộc diện khai thuế theo tháng thì thực hiện khai theo quý.

Có thể xem ví dụ sau để hiểu rõ hơn việc xác định này:

Năm 2016, doanh nghiệp A khai thuế GTGT theo quý thì cũng khai thuế TNCN theo quý trong năm đó; không phân biệt trong năm 2016, doanh nghiệp A có phát sinh trường hợp nào khấu trừ thuế TNCN trên 50 triệu đồng hay dưới 50 triệu đồng.

Sang năm 2017, doanh nghiệp A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng.

- Tháng 1 và 2, doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế TNCN.

- Tháng 3, có phát sinh khấu trừ thuế TNCN; trong đó, không có tờ khai thuế TNCN nào từ 50 triệu đồng trở lên.

- Tháng 4 đến tháng 10, doanh nghiệp có phát sinh khấu trừ thuế TNCN; trong đó, có tờ khai thuế TNCN trên 50 triệu.

Như vậy, doanh nghiệp A không phải nộp tờ khai của các tháng 1 và tháng 2; từ tháng 3, doanh nghiệp được xác định thuộc diện khai thuế TNCN theo tháng cho đến hết năm 2017.

Tùy trường hợp khấu trừ thuế mà doanh nghiệp nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng và quý như sau:

1. Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công (Mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC).

2. Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; doanh nghiệp nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú (Mẫu số 06/TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC).

3. Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với Công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế đối với tiền hoa hồng từ làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp của cá nhân (Mẫu số 01/XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC);

Đối với tờ khai tháng hoặc quý cuối cùng trong năm, phải kèm theo Bảng kê chi tiết cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động đại lý xổ sổ, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp (Mẫu số 01-1/BK-XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC), không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.

4. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải người đại diện theo pháp luật trực tiếp thực hiện công việc.

Hạn cuối nộp hồ sơ khai thuế TNCN:

Khai thuế theo tháng

Khai thuế theo quý

Chậm nhất ngày thứ 20 của tháng tiếp theo.

Chậm nhấtngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

4,543
Bài viết liên quan: