Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng hoặc quý

Doanh nghiệp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc theo quý - xem chi tiết cách xác định khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc theo quý tại công việc “Trách nhiệm khai, nộp thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp”. 

Nếu trong tháng (đối với khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với khai theo quý) không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải kê khai tháng hoặc quý đó.

Tùy trường hợp khấu trừ thuế mà doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế TNCN theo tháng và quý như sau:

1. Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công (Mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC).

2. Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; doanh nghiệp nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú (Mẫu số 06/TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC).

3. Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với Công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế đối với tiền hoa hồng từ làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp của cá nhân (Mẫu số 01/XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC);

Đối với tờ khai tháng hoặc quý cuối cùng trong năm, phải kèm theo Bảng kê chi tiết cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động đại lý xổ sổ, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp (Mẫu số 01-1/BK-XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC), không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.

4. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải người đại diện theo pháp luật trực tiếp thực hiện công việc.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TNCN:

 

Khai thuế theo tháng

Khai thuế theo quý

Nộp chậm nhất là ngày

Ngày thứ 20 của tháng tiếp theo

Ngày thứ 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo.

Nơi nộp hồ sơ: Tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

866
Bài viết liên quan: